Wednesday, February 27, 2008

intelektual masyarakat membangun (II)

(II)
...
Beliau mempersoal kewujudan golongan ini di dalam kelompok masyarakat, memberi definisi jelas apa yang ditanggapi sebagai intelektual dan dibezakan daripada golongan yang dibilang intelegensia serta paling penting ialah fungsi – atau bagaimana untuk berfungsi – golongan intelektual ini di dalam persekitaran mereka.

Secara peribadi, tiga bab pertama dirasakan paling memberangsangkan untuk diteliti. Di dalam bab dua – Kaum Intelektual dan Fungsinya – beliau mendiskripsi dengan akrab segala terma yang menunjangi buku ini. Segala yang disebutkan diletakkan di dalam keadaan paling nyata untuk difahami dengan gambaran, latar sejarah dari pelbagai ketamadunan serta contoh lalu yang apa yang mahu dikaitkan melalui pemerhatian beliau.

Ada dua perkara di sini yang menarik perhatian. Pertama, soalan yang dilontarkan beliau iaitu sebab-sebab mengapa kelompok intelegentsia gagal untuk menjadi kelompok intelektual sejati yang mampu untuk berdepan dengan menangani serta membincangkan apa juga tema atau permasalahan yang timbul dalam masyarakat. (Dalam maksud ini, ia merujuk kepada masalah yang timbul dalam era yang berbeza-beza setiap zaman.)

Perkembangan ini dilihat tercetus disebabkan ketiadaan semangat intelektual oleh ahli masyarakat. Jika ditafsirkan semangat ini, ia adalah mirip kepada perlakuan mengkaji, merasa nikmat di dalam perjalanan atau pencarian intelektual dan juga kurang rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi kelimuan dan rasional yang tidak tersebar luas.

Kedua, beliau juga menyentuh dan mengkritik sebuah buku, Revolusi Mental (Penerbitan Utusan Melayu 1973), yang menurutnya adalah ‘pernyataan bukan intelektual yang mengaku sebagai sesuatu yang intelektual’. Ini disebabkan mereka yang terlibat dengan projek buku ini - termasuk ketua penyusunnya yang juga bekas duta ke Indonesia dan Menteri Penerangan, Senu Abdul Rahman – menghimpunkan beberapa lagi individu yang pemengan BA dan PhD serta mendapatkan kata pengantar daripada Perdana Menteri waktu itu, Tun Abdul Razak yang dianggap ‘seseorang’ dalam masyarakat.

Syed Hussein membidas kenyataan yang bersifat generalisasi dan sempit golongan elit ini. Sajian penaakulan yang terdapat di dalam buku tersebut dilihat sebagai satu contoh yang jelas oleh beliau untuk mengukuh dan memudahkan lagi proses penghujahannya untuk berdepan dengan perkembangan tersebut. Kini, saya sendiri mula mendapat jawapan kepada keengganan saya untuk membaca Revolusi Mental ketika disarankan oleh rakan ketika di universiti dulu. Dan saya tidak menyesal kerana masih belum membaca buku tersebut. Buku berkenaan adalah contoh kepada pemerhatian yang cetek, tidak difikirkan secara mendalam dan hasilnya diajukan secara tidak teratur kepada khalayak.

Seterusnya, bab tiga – Bebalisme – juga tidak salah jika mahu dilihat sebagai tulang belakang yang menegakkan hujah idea asas di dalam buku nipis ini. Bebalisme ditafsirkan sebagai satu konsep untuk menyatakan maksud dalam pengertian ilmiah dan deskriptif dan bukan untuk tujuan merendahkan seperti maksud kata akarnya.
.
.
***
bersambung...

1 comment:

Anonymous said...

hello there jelir.blogspot.com blogger found your blog via search engine but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found website which offer to dramatically increase traffic to your blog http://mass-backlinks.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://mass-backlinks.com