Monday, February 04, 2008

buku haram

Minggu lalu, 11 lagi buku diharamkan oleh Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) seperti yang dilaporkan oleh Bernama. Seperti biasa, alasan yang dinyatakan adalah kerana buku-buku ini 'menyeleweng daripada ajaran Islam' - itu saja kenyataan yang diberi. Sebelas buku berkenaan ialah:

(Bahasa Inggeris)
1. Secrets Of The Koran:Revealing Insights Into Islam's Holy Book oleh Don Richardson (Regal Books From Gospel Light, Ventura, Calfornia, USA)

2. Qur'an and Women Rereading the Secrets Text From Woman's Perspective oleh Amina Wadud (Oxford University Press, New York)

3. The Two Faces Of Islam: Saudi Fundamentalism and It's Role in Terrorism oleh Stephen Schwartz (Anchor Books, New York)

4. Woman In Islam oleh Margaret Speaker Yuan (Greenhaven Press Farmington Hills)

5. Islam Unveiled: Disturbing Questions About The World's Fastest-Growing Faith oleh Robert Spencer (Encounter Books Califonia)

6. What Makes Me A Muslim oleh Catherine M. Petrini (KidHaven Press Farmington Hills)

7. The Importance Of Muhammad oleh Marilyn Tower Oliver (Lucent Books, Farmington Hills)

8. Faiths Islam Worship, Festival and Ceremonies From Around The World oleh Trevor Barnes (Kingfisher, Massachusets)

(Bahasa Melayu)
9. Amalan Kemurahan Rezeki oleh Lifa Karimah (Jasmin Enterprise)

10. Rahsia Jalan Yang Lurus (Al-Mustaqim, Johor Bahru)

11. Islam & Pluralisme oleh Al-Mustaqeem Mahmood Radhi (Middle Eastern Graduate Centre, Damansara, Kuala Lumpur)

Pengharaman buku dalam pengalaman Malaysia setahu saya tidak pernah disertai dengan penjelasan yang konkrit. Adalah kebiasaan ia hanya sekadar memaklumkan yang buku-buku itu bercanggah dengan norma dan faham rakyat negara ini - yang maksudnya terlalu umum dan cetek. Saya ingin mengulas sedikit nanti.

Baca lanjut di sini.

1 comment:

Unknown said...

its a weird case indeed.