Sunday, June 24, 2007

negara apungan – jelmaan baru konsep kenegaraan

Di dalam buku Strayer yang di ulas sebelum ini, beliau melihat pembentukan negara seperti apa yang dapat dilihat hari ini; wujud secara fizikal, dibatasi sempadan dan juga ada sistem pentadbirannya.

Anjakan daripada itu, dalam konteks hari ini, ada satu lagi formasi baru yang seakan-akan menyerupai konsep negara seperti yang difahami sebelum ini. Namun, kehadiran ‘negara’ dalam bentuk baru ini tiada susuk fiziknya – ia maya atau di sini saya gunakan kata apung untuk menggambarkannya.

Negara apung yang dimaksudkan adalah kemunculan gergasi-gergasi besar dunia perniagaan yang akhirnya membentuk semacam ‘empayar’ yang kemudiannya meluaskan lagi kawasan jajahan mereka – secara maya.

Contoh jelas, kita gunakan Starbucks sebagai subjek. Ia kini mempunyai rangkaian perniagaan meluas. Hebatnya, entiti seperti melampaui keterbatasan sempadan dan menyusup masuk ke segenap pelusuk dunia. Ia mungkin boleh disebut rentas-sempadan.

Institusi seperti ini, ada sistem juga – seakan sebuah negara atau wilayah tertentu. Begini, mereka wujud sebagai satu institusi yang menyerupai formasi sebuah negara. Sebagai contoh, ada hirarki daripada pemimpin tertinggi sehinggalah yang paling bawah – sama seperti sistem hirarki pemerintahan sesebuah negara moden.

Pekerja mereka diberikan ‘nombor badan’ atau nombor staff bagi menggantikan pengenalan diri. Ini sama saja dengan kewujudan dengan kad pengenalan diri yang ada dikeluarkan oleh mana-mana negara.

Begitu juga dengan garis panduan – atau manifesto – setiap organisasi berkenaan. Ini, secara kasarnya akan mendorong kepada konsep kesetiaan kepada tempat mereka bernaung itu. Staff – atau boleh diibaratkan sebagai rakyat dalam konteks kenegaraan- akan memberikan taat setia kepada institusi.

Rangkaian dari merata pelusuk dunia menjadikan kedudukan negara apung ini kukuh. Ia melangkaui semua keterbatasan, mengeksploitasi warna dunia dan merekrut mereka untuk menjadi ‘rakyatnya’. Mungkin juga nanti akan ada ‘perang’ dengan kelahiran ‘askar’ tersendiri untuk setiap institusi berkenaan.

Fenomena ini secara relatif bolehlah dilihat seperti mana ketika era internet mula meletup tahun-tahun 90an dulu. Secara konvensionalnya, maklumat atau bahan bacaan ketika itu diyakini hanya boleh wujud dalam bentuk bercetak yang capaiannya juga terbatas.

Namun, ini semua berubah dengan kehadiran arus baru ruang maya – internet. Semakin lama semakin jelas kewujudannya dan sehingga membawa kepada pengiktirafan ruang siber sebagai satu kuasa baru dalam perkembangan industri maklumat. Kini, dunia menghadapi baik-buruk kesan pembentukan evolusi baru itu.

Sama dengan negara apung ini. Ia kini hadir dan mula menapak kukuh. Perlu kita sedar tentang perkembangan ini dan bersedia menghadapi kesan daripadanya. Mungkin juga nanti akan ada konsep kedaulatan pula kepada ‘negara apung’ itu.

- 22 jun 2007 / 11.30pm

1 comment:

ariapertama said...

realiti maya...