Tuesday, October 30, 2007

marx

Membaca tulisan di dalam The Communist Manifesto - bagi yang baru berjinak - agak penat. Memahami latar keadaan beliau ketika itu akan banyak membantu pemahaman. Di sini ada satu pautan kepada sesiapa yang berminat untuk membaca lanjut pemikiran Marx secara ringkas.

Turut terkandung ialah pengenalan kritik Marx terhadap Philosophy of Right dari Hegel.

Klik sini. Selamat membaca.

No comments: